Formatera texter med RegEx

Funktionen för att visa källkod på min sida är rätt simpel och highlightar inte några nyckelord. Den visar bara koden i en grå ruta med ram runt. Min har dessutom vart lite buggig och om man hade flera rutor i samma inlägg som formaterades inte alla rätt.

Nu har jag kodat om det och gjort en funktion som använder Regular Expressions. Tänkte dela med mig av denna här. Koden applicerar HtmlEncode på allt som står mellan [codeblock][/codeblock] för att taggarna ska visas som vanlig text.

using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Text.RegularExpressions;

public partial class example_RegEx_Default : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
string strInput = "This is a simple code-example that will be formatted with a gray background using RegEx.[codeblock]<html><body>Hello world!</body></html>[/codeblock]";
lblOutput.Text = FormatCodeBlock(strInput);
}

public string FormatCodeBlock (string strInput)
{
string strPattern = @"\[codeblock\]([\w\W]*?)\[/codeblock\]";
string strReplace = @"<div style=""background:#efefef;"">$1</div>";

string strResult;

foreach (Match m in Regex.Matches(strInput, strPattern))
{
string strMatch = m.ToString();
strInput = strInput.Replace(strMatch, Server.HtmlEncode(strMatch));
}

strResult = Regex.Replace(strInput, strPattern, strReplace);
return strResult;
}
}

Comments

Funktionen för grandvapor att visa källkod på min sida är rätt simpel och highlightar inte några nyckelord. high end mech mods Den visar bara koden i en grå ruta med ram runt. Min har dessutom vart lite buggig och om man hade flera rutor i samma inlägg som formaterades inte alla rätt.high end mods

Great information about formatting text with RegEx. RegEx is really very nice tool.

http://www.janbaskdigitaldesign.com

Really your experience was awesome. Very nice post with great information provided here……

Marriage Celebration & Wedding Events Gurgaon

Budget Luxury Rooms & Suites in Lucknow

thanks for sharing a Really your experience was awesome. http://www.onlinepromotionuae.ae

Great article! Points mentioned here are unique and very informative for every .net developer.

Dentist in Gurgaon

Much thanks for this awesome post Androdumpper Whatsdog Testdpc

Please fill out all the fields.

*
*