Skapa Flex-apps direkt på nätet

Flex är ett häftigt koncept som förenklar utvecklandet av flash-applikationer. Om du vill se vad det hela handlar om innan du införskaffar programmet så finns det en kompilerare att testa på nätet.

Börja från schratch och skriv in MXML- och ActionScript-kod, eller utgå från de färdiga exemplen. När du är klar finns en knapp som mailar den färdiga swf- och mxml-filen till valfri email.

Här under kan ni se en RSS-läsare som jag gjorde. Observera att det inte går att skriva in vilken RSS-som helst på grund av säkerhetsinställningarna i flash-spelaren. För att kunna komma åt filer på andra domäner behöver man ställa in domänsäkerheten.

 

 

 

Comments

Need 3 Flex engineers in New York City: 1. You have to be living in New York City for now. 2. Work part time or full time with us. 3. Good at Adobe Flex technology. 4. Please contact us for other requirement and details. Busycode Inc. is a top Adobe Flex shop who develops Flex/AIR applications for clients. For more info, please visit http://www.busycode.com"> http://www.busycode.com

Really Flex is a great concept that simplifies the development of Flash apps. Developers can create directly online Flex apps.

http://www.janbaskdigitaldesign.com

Thanks for sharing great tips for creating flex apps directly online...

avg antivirus support Number

Thanks for sharing great tips for creating flex apps directly online... http://www.onlinepromotionuae.ae

Thanks for nice information....

Mobile App Development Company in Washington DC

Hey, Nice post. Thank you for sharing. Kaspersky Support Number UK Kaspersky Help Number UK

yes man, its a very useful article. i tried it on my sites. its work. thank you so much windows help and support

I have been using this replica watch,[url=https://www.replicab.co.uk/]replica breitling watches uk[/url] it is a very beautiful and affordable automatic watch, good size, great quality, elegant and temperament,[url=https://www.replicab.co.uk/the-collections/avenger/]replica breitling avenger[/url] is my favorite style. I shared this website with my friends and they were very happy.

Please fill out all the fields.

*
*