Om SessionID ändras vid varje request

Det här gör jag fel på cirka en gång per år, så dags att spara till det lite mer permanenta blogg-minnet.

Om du använder SessionID i ASP.NET, tänkt på att det skapas ett nytt vid varje request, så länge du inte har sparat något annat värde. Så tror jag inte det fungerade med klassisk ASP så det är lätt att göra fel.

För att få samma SessionID vid varje omladdning får man alltså gör något liknande detta.

if (Session["MySessionSaver"] == null)
Session["MySessionSaver"] = "1";

lbl.Text = Session.SessionID;

Skyll alltså inte på att webbhotellet har fel på sina serverar.. Tack till Loopia's support för att ni fick mig på rätt spår.

Comments

thanks for this useful post. http://www.onlinepromotionuae.ae

good information... Web Promotion Company in Delhi

Facing any technical issues in your Acer computer? Just ring on Acer support number UK 0800-098-8371.

thanks for this awesome web page, i like it.

Microsoft Tech Support

Please fill out all the fields.

*
*