Hotfix för problem med valideringsfunktioner i .NET Ajax

Validerings-funktionerna i .NET har haft en del problem genom versionerna. I en version (har för mig att det var .NET 1.1) fungerade de knappt över huvudtaget. Men i 2.0 hade Microsoft löst de första problemen.

När sen MS Ajax släpptes blev det återigen en del buggar och problem. Det märkte jag häromdan när jag försökte ha validering på en TextBox i en wizard-kontroll som i sin tur låg inom en UpdatePanel. På första steget hade jag en TextBox med validering och där fungerade den fint. På andra steget så låg javascript-funktionerna kvar utanför UpdatePanel, men textboxen hade ju redan försvunnit och då blev det error som såg ut så här:

control has no properties
ValidatorGetValue("ctl00_mainContentPH_wizard_tbOrderId")WebResource.axd (line 104)
RequiredFieldValidatorEvaluateIsValid(span#ctl00_mainContentPH_wizard_ReqFieldOrderId)WebResource.axd (line 475)
ValidatorValidate(span#ctl00_mainContentPH_wizard_ReqFieldOrderId, "", null)WebResource.axd (line 208)
Page_ClientValidate("")WebResource.axd (line 128)
WebForm_DoPostBackWithOptions(Object)WebResource.axd (line 14)
if (typeof(control.value) == "string") {
 
Microsoft har dock gjort sitt bästa för att lösa även detta problem. Först så rekommenderades att man laddade ner en Validators.dll och mappade upp mot i Web.config.
 
Genom en kommentar hos Guttrie hittade jag info om en ny hotfix. Enligt erfarenhet när jag patchade ett Windows 2003-system fungerar den väldigt bra och man slipper att gör några ändringar i Web.config.
 
Om du inte orkar trixa för mycket med det och kan vänta så kommer en Windows Update snart med lösning.  

Comments

Great post and I really enjoy reading this piece.

eCommerce Web Development Company

Great information! Thanks for sharing with us.

hp printer support number epson printer support number

You don’t have to worry about hp computer issues, you just feel free to call our technicians at 0800-098-8371 HP Phone Number UK.

Good work I really appreciate HP Computer Help Number UK | HP Helpline Number UK

Such a nice post. For windows customer service, call on Windows Helpline Number UK

very thanks your are sharing this type of idesa... microsoft office live support

I am really enjoying reading your well written blog.It looks like you spend a lot of effort and time on your blog. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new blog. Keep up the good work.We provide you online help and support.Call us at Our Norton phone number UK 0800-756-3354.

Please fill out all the fields.

*
*