Validera CheckBox med CustomValidator

Försökte att lägga till en RequiredFieldValidator för att kontrollera att en CheckBox var ikryssad vid postning, men det gick inte så bra. Felet blev:

Control 'CheckBox1' referenced by the ControlToValidate property of
'RequiredFieldValidator1' cannot be validated.

Någonstans läste jag att man inte lagt till denna möjlighet på CheckBox för att "bägge värdena alltid är riktiga". Det kanske kan vara ett bra argument, men jag ville endå ha denna funktionelitet. I mitt fall gällde det en ruta som användaren måste kryssa i för att fortsätta.

Så jag gjorde det med en CustomValidator istället, så här ser uppmärkningen ut på sidan.

<asp:CheckBox id="CheckBox1" runat="server"></asp:CheckBox>
<br />
<asp:CustomValidator ClientValidationFunction="ValidateChecked"
Runat="server" ID="termsReadUnchecked" ErrorMessage="You must tick this box to continue"/>

Och i koden bakom lägger jag till JavaScript-funktionen för valideringen.

HtmlGenericControl validateCheckedScript = new HtmlGenericControl("script");
validateCheckedScript.Attributes.Add("type", "text/javascript");
validateCheckedScript.InnerHtml = "function ValidateChecked(src, args){args.IsValid=document.getElementById(\"" + ChckBox1.ClientID + "\").checked;}";
this.Page.Header.Controls.Add(validateCheckedScript);

Comments

Hej, Om det finns flera CheckBoxar som måste kontrolleras innan man skickar formuläret, hur gör vi det. Annars jag har testat med en CheckBox fungerar bra men inte med flera Ha det

thanks for sharing useful information. http://www.onlinepromotionuae.ae

Hey, if there are several Check Boxes to be checked before sending the form, how do we do it. Otherwise, I have tested with a Check Box works well but not multiple Have.................. Web Promotion Company in Delhi

Really i appreciate the effort you made to share the knowledge. Call us@+44-800-098-8371 Dell Customer Care Number UK and you can get best resolution of technical issues in correct hanging of the computer.

yes man, its a very useful article. i tried it on my sites. its work. thank you so much Samsung Support

Please fill out all the fields.

*
*