Felsök: Sys.ArgumentNullException: Value cannot be null

Något av det värsta som finns är att debugga Ajax-funktioner. AJAX Control Toolkit kan slänga ur sig en del väldigt konstiga felmeddelanden och de är inte lätta att lösa. Tänkte nu börjar dokumentera dem innan jag blir allt för galen.

Nyss fick jag detta i IE7:

Error: Sys.ArgumentNullException: Value cannot be null. Parameter name: element

På Firefox visas ett ändå mer förbryllande meddelande:

Sys.ArgumentNullException: Value cannot be null. Parameter name: element Sys$CultureInfo$_getAbbrMonthIndex("")ScriptRe...=15a6fa0c (line 6391) ScriptResource.axd?d=Mp3wOTv2U48tSwOzRbx9I5sb41bR8P9ogeRdPKRzZ5RBTNpXVRJNcEL9psPGosr4vyEbYVFfS05BUAtE2hlW2Q2&t=3004b210()()ScriptRe...=3004b210 (line 499) [Break on this error] this._upperAbbrMonths = this...s.dateTimeFormat.AbbreviatedMonthNames);

Googlade och började förstå att det hade med ModalPopupExtender att göra.

Min såg ut så här:

<ajaxToolkit:ModalPopupExtender ID="uxAddToProductModalPopupExtender" runat="server" TargetControlID="modaldummy" PopupControlID="uxAddToProductPanel" BackgroundCssClass="modalBackground" CancelControlID="uxCancelAddToProduct">
</ajaxToolkit:ModalPopupExtender>

Lite längre ner på sidan ligger knappen som visade sig vara boven i dramat.

<asp:Button runat="server" ID="uxCancelAddToProduct" Text="Stäng" Visible="false" />

Den var gömd med Visible="false" och skapade alltså null-exception i extendern. Sätter jag Visible till true få försvinner felet.

Comments

thanks for shearing this website.thank you so much. http://www.onlinepromotionuae.ae

thanks for provide a amazing information...... www.andamandiscover.com"> www.andamandiscover.comlink text

Nice Post, No matter what is the problem in your printer we at Canon Printer Support Number UK are ready to help you out with the easiest solution for all the issues. Contact us at our toll free number 0800-098-8371 and get your problem resolved.

Today I learned a lot from your website. thank you Dell Printer Helpline

Hii, Thanks for the sharing nice posting with us. i’m really impressed. epson technical support,

thanks for this awesome web page, i like it,

Toshiba Helpline

Hi, very nice post. Hp printer support number

Thanks for this awesome web page,i’m really impressed.

content is very good.

content is very good.

Fabulous Topic. i like it. Printer Support Number UK

Please fill out all the fields.

*
*