Om Firefox inte sparar lösenord i formulär

Okej, det här höll på att göra mig galen. Sedan jag installerade Firefox 2 så har den inte frågat mig om att spara några lösenord till några formulär. Tyckte jag försökt allt, rensat cookies, sett över inställningarna typ 100 gånger och sökt en hel del på nätet i ämnet.

Nu hittade jag lösningen som fick det att fungera i en tråd på mozillaZine's forum. Filen som sparar lösenorden hade blivit korrupt på något sätt. Genom att döpa om den så skapade programmet en ny fräsh fil och nu fungerar lösenorden igen.

Så här gör man för att döpa om den skadade filen
(Obs. detta rensar alla dina sparade lösenord)

1. Stäng ner Firefox
2. Gå till din Profile mapp, den ligger på ungefär denna sökvägen: C:\Documents and Settings\Mr User\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\jlk133.default
3. Döp om filen (signons.txt) till (signons.txt.saved)
4. Starta om Firefox

By Jesper Lind

Felsök: Procedure ... expects parameter ... which was not supplied

Hade en del problem med att luska ut vad detta felmeddelandet berodde på.

Procedure <procedure name> expects parameter <parameter name>, which was not supplied : ADO.NET Error

Till slut hittade jag lösningen på Data Mining Developers.

Exempel av problemet

string ColumnName = null;
//error will be thrown if the variabe ColumnName is null
if(ColumnName ==null)
ColumnName=string.Empty;
SqlParameter param = new SqlParameter("@ColumnName", SqlDbType.NVarChar, 100);
param.Value = ColumnName;
cmd.Parameters.Add(param);
cmd.Execute();

By Jesper Lind

HTML i Outlook och sjukt jobbiga radbryt

Detta är ett irriterande problem som jag har haft ett tag utan att riktigt förstå varför. När jag skickar ut html-formaterade email så händer det ofta att bilder inte visas. Nu har jag forskat lite mer i det hela och börjat förstå lite mer vad som händer. Det hela verkar bero på att outlook klipper av rader lite här och var och lägger in mellanslag. Man kan läsa lite om det här och det finns en inställning i outlook:

Verktyg/Alternativ/E-postalternativ/"Ta bort extra radbrytningar i meddelande med oformaterad text"

Denna är som standard ikryssad men jag kunde inte se någon skillnad när jag kryssade ur den. Och detta är ju inget man kan kräva att användarna ska göra heller.

Men nu tillbaks till problemet. I nyhetsbreven anger jag länkade bilder som har relativ lång url. Dessa klipps av och ett extra mellanrum läggs på först på nästa rad. Ungfär så här:

<a href='http://someaddress.somedomain/product.aspx?pid=12><img src='http://www.someaddress.somedomain/images/someimage.JPG' bord
[här bryts koden mitt i ett html-attribut]er='0'></a>

Jag har testat mängder av ideer, försökt hårdkodat radbryten precis innan länkarna men inte kommit på den bästa lösningen (om det finns någon).

En lösning (nästan)
Det tips jag kan ge är att förkorta html koden så mycket som möjligt och använda kortformerna i CSS. En grej som kan hjälpa är att lägga in massor av space innan de html-taggar som bryts felaktigt. Typ 40-50 stycken space brukar lösa det mesta. Det hela känns väldigt slumpmässigt och minst sagt irriterande. Mailklienterna nu för tiden är helt enkelt inte riktigt redo för html.

Radbryt i maillänk
I mitt frenetiska sökande efter hur man kunde rundgå radbryten hittade jag en en sida med relaterad information. Tänkte jag sparar den här för den kan bli användbar. Det handlar om hur man gör radbryt i en "email länk", en sån som fyller i ämne och body själv. Då använder man ascii tecknena (%0D)=a carriage return och (%0A)=line feed.

<a href="mailto:someaddress@somedomain.com?cc=someotheraddress@somedomain.com&subject=some subject&body=Some body text.%0D%0ASome new line.">create email</a>

By Jesper Lind

Mysko fel med referens till User Control

Ibland så slutar mina applikationer helt plötsligt att hitta referensen till vissa User Controls. Vet inte exakt varför men läs om hur man kan råda bot på det. En bugg i IIS? Eller jag som bytt namn på filerna på felaktigt sätt? Nu senast hände det på produktionsservern medans koden fungerade utan problem på min lokala maskin.

Jag registrerat följande klassnamn i min User Control

<%@ Control ClassName="MyControl" %>

Så här ser delen av koden ut som felet uppstår i.

public partial class Product : System.Web.UI.Page, System.Web.UI.ICallbackEventHandler
{
//Instanser av klasser
protected MyControl myControl;//<---Här blir det fel
. . .

Felet i debugg texten.

Compilation Error
Description: An error occurred during the compilation of a resource required to service this request. Please review the following specific error details and modify your source code appropriately.

Compiler Error Message: CS0246: The type or namespace name 'MyControl' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)

Lösningen
Ja detta är verkligen ett mysko fel som tycks ha uppstått slumpmässigt för mig typ tre gånger. Hittills har jag löst det genom att undersöka "Show Detailed Compiler Output:" i debuggtexten och hittat sökvägen till de temporära Asp.Net filerna. Sen har jag raderat alla filer i den mappen för applikationen och sen försvinner felet. Mappen låg på typ denna sökvägen på servern.

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\root\re432432\h3423423

Frågan är bara - hur gör man om man själv inte har tillgång till servern? Om man ligger på ett vanligt webbhotell? Då blir det till att fråga supporten om hjälp antar jag.

By Jesper Lind

Felsök: Kalender visar inte valt datum

Detta hör till en av de saker som man kan få problem med vid uppdatering från ramverk 1.1 till 2.0. Symptomet är att markeringen inte syns för vilken dag som är vald. För att få detta att fungera i 2.0 måste man ändra koden enligt följande.

Detta brukade gå bra i 1.1

calendar.SelectedDate = DateTime.Now;

I ramverket 2.0 måste nyckelordet "Today" användas

calendar.SelectedDate = DateTime.Today;

By Jesper Lind

Felsök: Ogiltigt återanslag- eller återanropselement.

Jag har stött på följande fel några gånger. Det uppstår ofta när man utför AJAX-operationer och byter ut innehållet i komponenter. Speciellt med rullistor har jag problem. Här hittade jag ett forum med några teorier.

Hela felmeddelandet

Ogiltigt återanslag- eller återanropselement. Händelseverifiering aktiveras med <pages enableEventValidation="true"/> i konfigurationen eller <%@ Page EnableEventValidation="true" %> på sidan. Av säkerhetsskäl verifierar denna funktion att argumenten till återanslående- eller återanropshändelser kommer från den serverkontroll som ursprunligen renderade dem. Om data är giltiga och förväntade, bör du använda metoden ClientScriptManager.RegisterForEventValidation för att registrera verifieringsdata.

En enkel lösning kan vara att stänga av event valideringen helt i web.config eller på själva sidan. Men det kan ju vara dumt att gå miste om den extra säkerheten. Injektionsattacker är något att se upp för och event valideringen är till för att skydda mot dessa.

Stänga av i konfigurationen

<system.web>
<pages enableEventValidation="false"/>
</system.web>

Stänga av på en enskild sida

<%@ Page EnableEventValidation="false" ... %>

På OdeToCode.com finns artiklar som beskriver vad Event Validation gör och en till där problemet diskuteras ytterligare.

By Jesper Lind